Οικονομικές Καταστάσεις - Αναφορές.

Download
Αναλυτικά Εταιρικά Στοιχεία Άρθρου 47 Ν.4072/2012
Corporate_Info.pdf
Adobe Acrobat Document 322.3 KB
Download
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2016
ΕΝΙΑΙΟ 2017.pdf
Adobe Acrobat Document 291.6 KB